Kamiński, P. (2018) „Wizje estetyczne S. Załygina, W. Astafjewa i W. Rasputina (na materiale publicystyki)”, Studia Rossica Posnaniensia, (36), s. 81–92. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13059 (Udostępniono: 1 czerwiec 2023).