Ksenicz, A. (2018) „Antona Czechowa spojrzenie na bieg historii”, Studia Rossica Posnaniensia, (42), s. 45–54. doi: 10.14746/strp.2017.42.4.