Mocarz-Kleindienst, M. (2018) „Komizm współczesnych filmów rosyjskich na warsztacie tłumacza”, Studia Rossica Posnaniensia, (42), s. 209–218. doi: 10.14746/strp.2017.42.19.