Rodziewicz, B. (2018) „Konceptualizacja prawdy w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (perspektywa aksjologiczna)”, Studia Rossica Posnaniensia, (42), s. 231–242. doi: 10.14746/strp.2017.42.21.