Sarnowski, M. (2018) „«…z polska — po rosyjsku», czyli o tym, jak Polacy używają ruszczyzny”, Studia Rossica Posnaniensia, (42), s. 259–272. doi: 10.14746/strp.2017.42.23.