Gallo, J. (2018) „Zagadnienie komunikacji interkulturowej w nauczaniu języków obcych”, Studia Rossica Posnaniensia, (42), s. 295–306. doi: 10.14746/strp.2017.42.26.