Siatkowski, S. (2018) „Zagadnienie podwyższenia efektywności nauczania języków obcych i wybrane aspekty socjalnej teorii lingwodydaktycznej”, Studia Rossica Posnaniensia, (42), s. 319–328. doi: 10.14746/strp.2017.42.28.