Szafernakier-Świrko, A. (2018) „Pozajęzykowe komponenty jednostki dydaktycznej”, Studia Rossica Posnaniensia, (42), s. 329–334. doi: 10.14746/strp.2017.42.29.