Крашенинникова, Ю. (2018) „Rosyjskie powiedzenia weselne: kilka uwag o specyfice funkcjonowania tekstu obrzędowego w nieobrzędowej sytuacji”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(41), s. 135-148. doi: 10.14746/strp.2016.41.11.