Orzechowska, J. (2018) „Święto w językowej świadomości Polaków i Rosjan”, Studia Rossica Posnaniensia, (41), s. 173–182. doi: 10.14746/strp.2016.41.14.