Stryjakowska, A. (2018) „Małe święto jako nośnik tożsamości kulturowej w powieści «Telluria» Władimira Sorokina”, Studia Rossica Posnaniensia, (41), s. 221–230. doi: 10.14746/strp.2016.41.19.