Tyczko, K. (2018) „Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści «Испуг» Władimira Makanina”, Studia Rossica Posnaniensia, (41), s. 241–252. doi: 10.14746/strp.2016.41.21.