Горбунова, Л. (2018) „O relacjach kategorii „deiktyczności” i «fasadowości»”, Studia Rossica Posnaniensia, (41), s. 283–288. doi: 10.14746/strp.2016.41.25.