Słupianek-Tajnert, D. (2018) „Socjalny wymiar konceptu ‘PERCEPCJA WZROKOWA’ w językowym obrazie świata Rosjan i Polaków (na materiale czasowników percepcji wzrokowej)”, Studia Rossica Posnaniensia, (41), s. 427–438. doi: 10.14746/strp.2016.41.39.