Dziewanowska, D. (2018) „Dyskusja jako jedna z metod nauczania problemowego języka rosyjskiego jako obcego”, Studia Rossica Posnaniensia, (41), s. 461–472. doi: 10.14746/strp.2016.41.42.