Andruszko, C. (2018) „„Myśl” Leonida Andrejewa w kontekście «Myśli» Blaise’a Pascala”, Studia Rossica Posnaniensia, (36), s. 13–20. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13142 (Udostępniono: 27 luty 2024).