Chudzińska-Parkosadze, A. (2018) „Problem bohatera w opowiadaniu A.P. Czechowa «Czarny mnich»”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(36), s. 45-58. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13145 (Udostępniono: 29czerwiec2022).