Górska, M. (2018) „Problemy fonostylistyki w twórczości poetyckiej Wielimira Chlebnikowa”, Studia Rossica Posnaniensia, (36), s. 71–80. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13146 (Udostępniono: 28 luty 2024).