Kozak, B. (2018) „Poezja na usługach władzy – wczesna panegiryczna twórczość Symeona z Połocka”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(36), s. 123-134. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13162 (Udostępniono: 25czerwiec2022).