Daszewskaja, O. (2018) „Poezja Wadima Andrejewa i Daniiła Andrejewa: problem przedstawienia tożsamości narodowej”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(36), s. 59-70. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13164 (Udostępniono: 28czerwiec2022).