Słobodjan, E. (2018) „Syntagma „nazwa ptaka” + „dźwięki wydawane przezeń” w przekładach „Słowa o wyprawie Igora” na język rosyjski (na materiale równoległego korpusu przekładów «Słowa o wyprawie Igora»)”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(35), s. 275-280. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13165 (Udostępniono: 28czerwiec2022).