Wieliczko, A. (2018) „Sfrazeologizowane struktury syntaktyczne jako specyficzne zjawisko rosyjskiego systemu składniowego”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(35), s. 289-298. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13345 (Udostępniono: 25czerwiec2022).