Sitarski, A. (2018) „Koncept „czas” w rosyjskiej i polskiej przestrzeni językowej (na materiale rosyjskich i polskich frazeologizmów z komponentem „время”/„czas” i „день” /«dzień»)”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(35), s. 267-274. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13410 (Udostępniono: 26czerwiec2022).