Małecki, Łukasz (2018) „Emocja strachu jako jeden ze środków manipulacji językowej (na przykładzie tekstów współczesnej prasy rosyjskiej)”, Studia Rossica Posnaniensia, (35), s. 145–156. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13451 (Udostępniono: 23 maj 2024).