Ruczina, L. (2018) „Językowa obiektywizacja konceptu «wesele» w języku rosyjskim”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(35), s. 237-248. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13481 (Udostępniono: 26czerwiec2022).