Makarowska, O. (2018) „Myślenie o charakterze klipowym a kształtowanie kompetencji interkulturowej”, Studia Rossica Posnaniensia, 0(35), s. 133-144. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13486 (Udostępniono: 27czerwiec2022).