Kosmeda, T. (2018) „Filozofia badań lingwistycznych Jerzego Kaliszana i jego wkład w rozwój rusycystyki polskiej (na materiale prac monograficznych uczonego)”, Studia Rossica Posnaniensia, (43), s. 143–154. doi: 10.14746/strp.2018.43.9.