Woźniewicz, W. (2018) „Determinanty defektywnego międzyosobowego komunikowania się w relacjach polsko-rosyjskich”, Studia Rossica Posnaniensia, (43), s. 341–354. doi: 10.14746/strp.2018.43.27.