Nakoneczny, T. (2019) „Między (re)konstrukcją a nostalgią. Współczesny polski i rosyjski neopoganizm w kontekście «postcolonial studies»”, Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), s. 101–112. doi: 10.14746/strp.2019.44.1.10.