Przybysz, A. K. (2019) „Mityczno-symboliczny kontekst nostalgii w «Wygnaniu» Andrieja Zwiagincewa w świetle antropologicznej niepewności podmiotu”, Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), s. 123–132. doi: 10.14746/strp.2019.44.1.12.