Siekierska, M. (2019) „Obraz tęsknoty za Odessą-Mamą (na przykładzie filmów „Odessa!. Odessa!” Michale Boganim, „Wszystko jest iluminacją” Lieva Schreibera oraz «Likwidacja» Siergieja Ursuljaka)”, Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), s. 133–132. doi: 10.14746/strp.2019.44.1.13.