Dzienisiewicz, M. (2019) „Werbalizacja emocji w tekstach rosyjskiej krytyki muzycznej”, Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), s. 337–349. doi: 10.14746/strp.2019.44.1.32.