Szutkowski, T. (2019) „(Anty)przysłowia vel innowacje przysłowiowe w przestrzeni e-tekstów. Przyczynek do paremiologii w perspektywie tekstologicznej”, Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), s. 169–186. doi: 10.14746/strp.2019.44.2.16.