Narloch, A. (2019) „Rosyjskie czasowniki ruchu wirowego w świetle metafory pojęciowej”, Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), s. 291–304. doi: 10.14746/strp.2019.44.2.27.