Romanik, A. (2019) „Wariantywność (orto)graficzna pożyczek angielskich w świetle normatywistyki języka rosyjskiego”, Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), s. 347–358. doi: 10.14746/strp.2019.44.2.32.