Pawletko, B. (2020) „Arka pamięci? Kilka uwag na marginesie filmów Aleksandra Sokurowa Rosyjska arka i Frankofonia”, Studia Rossica Posnaniensia, 45(2), s. 67–81. doi: 10.14746/strp.2020.45.2.4.