Rachut, K. (2021) „Słowo o Profesorze Andrzeju Sitarskim”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), s. 9–13. doi: 10.14746/strp.2021.46.1.1.