Słupianek-Tajnert, D. (2021) „Wykaz publikacji Profesora Andrzeja Sitarskiego”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), s. 15–21. doi: 10.14746/strp.2021.46.1.2.