Gawarkiewicz, R. (2021) „Profile semantyczne przyjaciela i wroga w polsko-, rosyjsko- i niemieckojęzycznym obrazie świata”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), s. 51–69. doi: 10.14746/strp.2021.46.1.5.