Orzechowska, J. . (2021) „Emotywny komponent znaczenia przymiotników negatywnie waloryzowanych w języku rosyjskim”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), s. 115–125. doi: 10.14746/strp.2021.46.1.9.