Rachut, K. (2021) „Komunikacja niewerbalna a tłumaczenie symultaniczne: aspekt empiryczny”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), s. 137–155. doi: 10.14746/strp.2021.46.1.11.