Sarnowski, M. (2021) „O rusycyzmach w utworach Mariusza Wilka (rekonesans badawczy)”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), s. 171–182. doi: 10.14746/strp.2021.46.1.13.