Słupianek-Tajnert, D. (2021) „Fizyk jako element aksjosfery czasów Związku Radzieckiego (na przykładzie reportaży Hanny Krall i Jacka Hugo-Badera)”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), s. 183–199. doi: 10.14746/strp.2021.46.1.14.