Sidor, M. (2021) „Od kulturowego pojmowania przestrzeni ku rozważaniom o wieczności. Dyskurs przestrzenny w powieści Brisbane Jewgienija Wodołazkina”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), s. 79–91. doi: 10.14746/strp.2021.46.2.6.