Nakoneczny, T. (2021) „Między ratio a emotum. Polsko-rosyjskie postrzeganie wzajemne w perspektywie binarnej”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), s. 147–162. doi: 10.14746/strp.2021.46.2.11.