Książek, A. (2021) „Dwie przestrzenie wojennej propagandy. Język utworów moskiewskich Okien TASS”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), s. 185–199. doi: 10.14746/strp.2021.46.2.13.