Zając-Haduch, K. (2021) „Narracyjność językowego obrazu ludzkiej egzystencji w polskich i rosyjskich połączeniach wyrazowych zawierających czasowniki ruchu iść/идти, сhodzić/ходить (na materiale leksykograficznym)”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), s. 233–241. doi: 10.14746/strp.2021.46.2.16.