Dzienisiewicz, M. (2021) „Językowy obraz dźwięku (na materiale polsko- i rosyjskojęzycznych recenzji muzycznych)”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), s. 243–255. doi: 10.14746/strp.2021.46.2.17.