Janaszek, K. (2021) „Kompetencje użytkowników języka obcego. Wiedza socjokulturowa i kompetencja socjolingwistyczna studentów rusycystów”, Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), s. 281–291. doi: 10.14746/strp.2021.46.2.20.