Kropaczewski, K. (2013) „Język rosyjski jako centrum idei narodowej – ujęcie Władymira Biblera”, Studia Rossica Posnaniensia, (38), s. 145–158. doi: 10.14746/strp.2013.38.10.